Enzo Bianchi
2004/19, p. 21
Alfio Filippi
2004/19, p. 30